På grund af Covid-19-pandemien er sommerskolen i 2021 blevet aflyst.
 
Vi har desværre måtte tage det svære valg at aflyse den planlagte sommerskole i Kristi Himmelfarts dagene fra den 13. til den 16. maj 2021.
 
Efter vores vurdering, vil der fortsat være en forøget risiko på det tidspunkt sommerskolen ligger, og derudover vil der være en risiko for at sommerskolen vil blive aflyst i sidste øjeblik, hvilket vil medføre et tab af betalingen til opholdet for alle deltagere, da tilmelding og betaling er bindende fra 2 måneder før sommerskolen.
 
Det er baggrunden for, at vi har valgt at aflyse sommerskolen.
 
Vi har reserveret Danhostel til sommerskolen i 2022, der ligger mellem den 26/5 og 29/5-2022.
 

Den ser vi nu frem til med endnu større glæde. 


De kærligste hilsener
Birgit Damborg, Inger Møller, Jan Ruben og Martin Binderup
Programgruppen