TTF Logo 5 cm big transperant fase 4

Center for Levende Teosofi er et fokus for meditation, healing og verdenstjeneste.

Center for Levende Teosofi er et spirituelt fokus, med særlig vægt på verdenstjeneste og udvikling af sjælens potentiale. Centrets aktiviteter er alle baseret på arbejdet for verdensfred og spænder over healing, meditation, foredrag, undervisning i teosofi og verdenstjeneste.

Gennem dynamisk meditation bliver mennesket bedre i stand til at kontrollere sin personlighed, udfolde de højere talenter og opleve enhed i livet. I meditation kan mennesket afdække aspekter af sin indre sande natur, det Højere Selv eller sin bevidsthed, som det kan bruge til gavn for sit eget liv og for andres liv.

Healing kan afbalancere de finere legemer og energier, og gennem sand healing sker der en overførsel af Helligånden og højere åndelige energier. Healing er en af de bedste måder at perfektionere sjæl og personlighed. Sand healing styrker ligesom meditation forbindelsen til sjælen og det Højere Selv.

Mange mennesker mærker i deres indre et krav om personlig forandring og vækst. Når de bruger den gode vilje, fællesskabets vibrerende hjerte og den ”uselviske hensigt”, så vågner den slumrende sjæl, og mennesket begynder at forstå Hjertets Vej.

Center for Levende Teosofi er en loge, der opererer under charter fra The Theosophical Fellowship ACN 057 459 604 Daylesford, Victoria, Australien.

Denne kalender er for aktiviteter afholdt af Center for Levende Teosofi.

Klik på den enkelte aktivitet for at læse mere om den og for at finde et link til zoom eller online eller den fysiske adresse for aktiviteten. Aktiviteter markeret med ZOOM eller ONLINE foregår hjemme hos dig selv. Vil du vide mere om zoom, læs her.

Det er muligt at kopiere aktiviteter til din egen kalender eller se hele denne kalender i din egen google kalender. Læs her

Se også de månedlige nyhedsbreve om vore aktiviteter i menubaren.

Nedenfor finder du en beskrivelse af nogle af de aktiviteter som vi afholder.

Beskrivelserne vil som regel være tilgængelige på de dage de enkelte aktiviteter afholdes.