• Meditation
  Meditation

  "I meditation søger dit lavere selv og din personlighed bevidst at forbinde sig med dit Højere Selv og din Jeg Er Nærværelse – din sjæl og Ånd – og som det gradvist lykkes, bliver du et opmærksomt, vågent menneske, i eet med fredens og stilhedens ocean." - Ananda Tara Shan

 • Verdenstjeneste
  Verdenstjeneste

  "Sjælen bliver aktiv, når du tjener andre mennesker, når du tjener Jorden. Hvis du udelukkende tjener dig selv, sker det ikke, og den vil ikke leve igennem dig. Så sjælen, der er et langt højere aspekt af dig selv, manifesteres når du lever et liv med god vilje og i tjeneste." - Ananda Tara Shan

 • Healing
  Healing

  "I en sand healing finder overførsel af Helligånd og højere åndelige energier sted, og patienten modtager healende energier og opløftelse gennem bestemte dele af sit væsen." - Ananda Tara Shan

 • Teosofisk Fellowship
  Teosofisk Fellowship

  Vi betragter Herren Maitreya som den indre leder af Teosofisk Fellowship, idet Han inspirerede til dets grundlæggelse.

 • Heart Flow
  Heart Flow

  Heart Flow arbejder ud fra Hjertets godhed med at bringe kærlighed og healing til menneskeheden og Jorden.                                              

 • Maitreya Teosofi
  Maitreya Teosofi

  Maitreya Teosofiens lære fokuserer på at hjælpe mennesker med at leve et praktisk åndeligt liv, levet efter guddommelige principper, navnlig principper for kærlighed og tjeneste.

 • Hjertets Vej
  Hjertets Vej

  Hjertets Vej er en ny vej som Herren Maitreya har skabt i sin kærlighed til menneskeheden. De mennesker der går ind på denne vej, bliver gradvist gennemstrålet for hvert skridt, de tager.

TTF Logo 5 cm big transperant fase 4

Center for Levende Teosofi er et fokus for meditation, healing og verdenstjeneste.

Center for Levende Teosofi er et spirituelt fokus, med særlig vægt på verdenstjeneste og udvikling af sjælens potentiale. Centrets aktiviteter er alle baseret på arbejdet for verdensfred og spænder over healing, meditation, foredrag, undervisning i teosofi og verdenstjeneste.

Gennem dynamisk meditation bliver mennesket bedre i stand til at kontrollere sin personlighed, udfolde de højere talenter og opleve enhed i livet. I meditation kan mennesket afdække aspekter af sin indre sande natur, det Højere Selv eller sin bevidsthed, som det kan bruge til gavn for sit eget liv og for andres liv.

Healing kan afbalancere de finere legemer og energier, og gennem sand healing sker der en overførsel af Helligånden og højere åndelige energier. Healing er en af de bedste måder at perfektionere sjæl og personlighed. Sand healing styrker ligesom meditation forbindelsen til sjælen og det Højere Selv.

Mange mennesker mærker i deres indre et krav om personlig forandring og vækst. Når de bruger den gode vilje, fællesskabets vibrerende hjerte og den ”uselviske hensigt”, så vågner den slumrende sjæl, og mennesket begynder at forstå Hjertets Vej.

Center for Levende Teosofi virker under charter fra The Theosophical Fellowship.

Denne kalender er for aktiviteter afholdt af Center for Levende Teosofi.

En større kalender kan ses under fanen Aktiviteter/Kalender.

Aktiviteter markeret med ZOOM eller ONLINE foregår hjemme hos dig selv. Læs mere her: Hvad er zoom.

Klik på den enkelte aktivitet for at finde link til zoom eller online eller den fysiske adresse.