Healing

Healing kan afbalancere de finere legemer og energier, og gennem sand healing sker der en overførsel af Helligånden og højere åndelige energier. Healing er en af de bedste måder at perfektionere sjæl og personlighed. Sand healing styrker ligesom meditation forbindelsen til sjælen og det Højere Selv.

»In a true healing, transference of Holy Spirit and higher spiritual energies takes place, and the patient receives healing energies and upliftment throughout certain parts of his or her being.«

- Ananda Tara Shan

 (c) Copright, The Theosophical Fellowship