Dette er en prisliste for leje af Heart Flow Healingscenter København.

Lokalerne findes på følgende adresse:

Heart Flow Healingscenter København, Sankt Peders Stræde 27B, 3.sal, 1453 København K

Det er Center for Levende Teosofi, som driver Heart Flow Healingscenter København og udlejer lokalerne. Lokaleudlejning dækker udlejning af centerlokalerne, bortset fra sakristi. Prisen dækker brug af lokaler og forbrug af el, varme, vand og toiletpapir.

Lokalerne lejes på timebasis, dog minimum 3 timer. Hvis lejetiden går hen over kl 18, skal aftenen også lejes (d.v.s. minimum 3 timer efter kl. 18), da vi ellers ikke har mulighed for at leje lokalerne ud om aftenen. Bemærk at opsætning og oprydning i lokalerne tæller med som lejede timer.

Lejesummen beregnes på baggrund af antal lejede timer gange med timeprisen fra prislisten. Ved lejeaftalens indgåelse betales et depositum på 25 % af lejesummen, først da er lejeaftalen gældende. Restbeløbet skal betales 14 dage før første lejedato.

Ved aflysning af en lejeaftale tidligere end 14 dage før første lejedato, betales administrationsomkostninger svarende til to timers leje.

Ved aflysning senere end 14 dage før første lejedato, betales 25% af hele lejebeløbet (svarende til depositum), da vi sjældent har mulighed for at udleje lokalerne igen med så kort varsel.

Lejetider der ikke benyttes skal betales, medmindre disse er aflyst eller ændret som beskrevet ovenfor.

En lejer kan ikke opbevare ting i centret udover den lejede periode, medmindre det er specifikt aftalt med bestyrelsen.

Heart Flow Healingscenter København har ikke ansvarsforsikret lejere og deres gæster.

Prisliste for perioden 1/8-2017 til 31/12-2018:

  • Grundpris 150,- kr./time.

Rabatter:

Der er muligheder for at opnå rabat, der kan dog kun gives én rabat ad gangen:

  • Rabat ved leje i dagtimer (9-18) på hverdage, mandag til fredag, 20%, d.v.s. 120 kr./time.

  • Rabat for medlemmer 10%, d.v.s. 135 kr./time.
    Medlemmer af Teosofisk Fellowship og TF associates, der ønsker at holde egne aktiviteter i centret, får 10% rabat på grundprisen.

Husregler:

Der findes et sæt husregler for brugen af lokalerne som findes på bagsiden af standard lejekontrakten. Disse husregler dækker alt fra aflåsning, flugtveje, sakristi, altre, køkken, oprydning, rengøring, aflåsning, max. deltagerantal, bogbutik, nøgler, kontaktperson og sko.

Booking:

Kontaktperson for booking af lokaler er Inger Marie Møller, der kan kontaktes på telefon 47 98 27 11 (fastnet) eller via e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

De bedste hilsener

Bestyrelsen
Center for Levende Teosofi