Det er muligt at leje det smukke centerlokale.

Kontakt Inger Marie Møller for leje af lokalet på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på telefon 47982711 (fastnet).

Ring eller skriv for at få en nøjagtig pris for den tid du ønsker, samt en snak om centret, lejekontrakt og husregler. Se prisliste og husregler nedenfor.

Her er nogle billeder fra centret:

Prisliste for leje af Heart Flow Healingscenter København.

Lokalerne findes på følgende adresse:

Heart Flow Healingscenter København
Sankt Peders Stræde 27B, 3.sal
1453 København K

Heart Flow Healingscenter drives og udlejes af Center for Levende Teosofi.

Prisen for leje af Heart Flow Healingscenter dækker brug af lokalerne og forbrug af el, varme, vand og toiletpapir. Sakristi indgår ikke i lejen. Prislisten opdateres på årlig basis.

Lokalerne lejes på timebasis, dog minimum 3 timer. Hvis lejetiden går hen over kl 18, skal aftenen også lejes (dvs. minimum 3 timer efter kl. 18), da vi ellers ikke har mulighed for at leje lokalerne ud om aftenen. Bemærk at opsætning og oprydning i lokalerne tæller med som lejede timer.

Lejesummen beregnes på baggrund af antal lejede timer gange med timeprisen fra prislisten. Ved lejeaftalens indgåelse betales et depositum på 25% af lejesummen, først da er lejeaftalen gældende. Restbeløbet skal betales 14 dage før første lejedato.

I tilfælde af at en lejeaftale aflyses, gælder følgende:

  • Ved aflysning af en lejeaftale tidligere end 6 måneder før første lejedato, betales der ikke administrationsomkostninger.
  • Ved aflysning af en lejeaftale tidligere end 14 dage før første lejedato, betales administrationsomkostninger på 300 kroner. Aflyses flere aftaler på én gang, betales der alene administrationsomkostninger én gang.
  • Ved aflysning af lejeaftale mindre end 14 dage før første lejedato, trækkes hele lejesummen.

Lejetider der ikke benyttes skal betales, medmindre disse er aflyst eller ændret som beskrevet ovenfor.

En lejer kan ikke opbevare ting i centret udover den lejede periode, medmindre det er aftalt med bestyrelsen. Ved permanent opbevaring, beregnes i tillæg en månedlig pris for dette.

Heart Flow Healingscenter København har ikke ansvarsforsikret lejere og deres gæster.

Prisliste for perioden 1/8-2020 til 31/7-2021

  • Pris, aften og weekend, 150,- kr./time
  • Pris, dagtimer hverdage (9-18, mandag til fredag), 125,- kr./time
  • Pris, aften og weekend, for medlemmer af Teosofisk Fellowship og Heart Flow Associates, 135,- kr./time
  • Pris dagtimer hverdage, for medlemmer af Teosofisk Fellowship og Heart Flow Associates, (9-18, mandag til fredag), 110,- kr./time

Husregler
Der findes et sæt husregler for brugen af lokalerne som findes på bagsiden af standardlejekontrakten. Disse husregler dækker blandt andet aflåsning, flugtveje, sakristi, altre, køkken, oprydning, rengøring, aflåsning, max. deltagerantal, bogbutik, nøgler, kontaktperson og sko.

Booking
Kontaktperson for booking af lokaler er Inger Marie Møller, der kan kontaktes på telefon 47 98 27 11 (fastnet) eller via mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..


De bedste hilsener
på bestyrelsens vegne

Martin Binderup


Center for Levende Teosofi
- fokus for meditation, healing og verdenstjeneste -

Disse husregler er gældende for brugen af Heart Flow Healingscenter Københavns lokaler på Sankt Peders Stræde 27B, 3.sal, 1453 København K. Husreglerne indgår som en del af lejekontrakten.

Maksimum 50
Der må maksimalt være 50 mennesker i lokalerne af brandmæssige hensyn.

Flugtveje/nødudgang
I tilfælde af at den normale trappeopgang ikke kan benyttes, findes nødudgang som afmærket, gennem sakristiet. Nødudgangen må ikke blokeres på nogen måde og den må ikke bruges medmindre der opstår en nødsituation.

Sko
For at bevare et smukt gulv i centret, må der ikke bæres udendørsfodtøj indenfor i lokalerne. Sko placeres i sko-skabet i entreen. Alle er velkommen til at medbringe hjemmesko / indendørs fodtøj.

Overtøj
Hvis der ikke er plads til overtøjet på knager / stumtjener inden for døren, kan værterne placere deres overtøj på bøjlestangen i sakristiet.

Rygning
Der må ryges i gården, men ikke i centerlokalerne eller i opgangene.

Sakristi
Sakristiet må ikke bruges, medmindre der er indgået konkret aftale herom.

Altre og figurer
Altre og figurer i centret må ikke berøres eller flyttes og der må ikke lægges ting på altrene. Hvis centeraltret står midt i lokalet, flyttes krystallen forsigtigt til vindues-karmen i sakristiet, marmorplade og foden flyttes ligeledes ind i sakristiet. Center-altret skal ikke sættes på plads efter brug af lokalet.

Bogbutik
Folk er velkommen til at se brochurer og varer i bogbutikken. Butikken er åben i forbindelse med aktiviteter i Center for Levende Teosofi. Der er også mulighed for at handle på andre tidspunkter, blot følg procedurerne som du finder i den hvide tidsskriftsholder nederst til venstre i bogreolen i bogbutikken. De lukkede skabe er alene for vores personale.

Stoleopsætning
Stolene kan frit bruges og opstilles som ønsket. Efter brug sættes stolene på plads som ved modtagelse af lokalet.

Borde
Bordet i lokalet kan frit bruges og der er 2 ekstra borde med bukke i sakristiet som også kan bruges. Ved eventuel servering, afdækkes bordene med duge der kan aftørres efter brug. Efter brug sættes bordene på plads som ved modtagelse af lokalet.

Køkken
Køkkenet og service i køkkenet kan frit bruges. Efter brug opvaskes bestik og sæt-tes på plads som ved modtagelse af lokalet.

Lejes lokalerne i flere sammenhængende dage, kan køleskabet bruges mellem disse, men det skal tømmes ved lejemålets udløb. Faste lejere kan ikke bruge køle-skabet mellem deres aktiviteter, medmindre der er lavet en særlig aftale herom.

Oprydning og rengøring
Efter endt aktivitet afleveres lokalerne i opryddet tilstand, og er der behov for det fejes og støvsuges salen.

Lys og vinduer
Inden lokalerne forlades efter en aktivitet, sikres at altandøre og vinduer er lukket, at der ikke brænder levende lys og at det elektriske lys er slukket.

Nøgler
Nøgler kan hentes 3 dage inden lejetidspunktet eller tilsendes for 30,- kr, hvilket aftales med Daki Hönisch på telefon 32 95 05 23 eller via e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Nøgle lægges i postkassen efter at hoveddøren er aflåst.

Ringeklokke
Bed Jeres gæster om at bruge ringeklokken til Heart Flow, gå gennem gården til højre hjørne og igen bruge ringeklokken til Heart Flow. Undlad venligst at ringe på hos naboer for at blive lukket ind ad porten eller opgangen.

Aflåsning
Efter endt aktivitet aflåses hoveddøren på 3. sal med begge nøgler.

Cykler
Undlad venligst at parkere cykler i gården, det gælder både dig som lejer og dine gæster.

Lås gitterport og dør til opgangen
Gitterporten må ikke stå åben uden opsyn og døren til opgangen skal være låst under aktiviteter i lokalerne.

Kontaktperson
Inger Marie Møller på telefon 47 98 27 11 (fastnet) eller via e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Bemærkninger
Hvis du har bemærkninger til noget vedrørende lokalerne eller brugen af disse, kan du blot lægge en seddel i vores postkasse.

Taget fra: Standardlejekontrakt/20160809