Kære ven

Vi vil gerne invitere dig til at indgå i en fast støttegruppe, hvis formål er, at støtte op om vores smukke center økonomisk og praktisk.

For at opretholde centret, er der brug for en stabil indkomst til dækning af husleje og alle de andre udgifter der knytter sig til at drive et center.

Centerets økonomi holdes oppe af bidrag fra en fast kerne af medlemmer, af lejeindtægter, af entreindtægter og af de donationer der lægges af gæster til arrangementer.

Støttegruppen er med til at supplere indtægterne, bidrage med nye ideer, samt sætte positivt fokus på nye tiltag, der kan forøge indtægterne for centeret. Det er en stor hjælp at vide, at der er et stabilt økonomisk fundament i løbet af året.

Der bliver planlagt særlige arrangementer for alle støttemedlemmer, og gruppens medlemmer kan være med til at bestemme indholdet af disse arrangementer.

Hvis du ønsker at blive støttemedlem for Heart Flow Healingscenter København, kan du udfylde den vedlagte støttetilkendegivelse, som sendes eller lægges i centerets postkasse, og du vil derefter blive kontaktet med nærmere besked om, hvordan du kan betale eller hvordan du kan hjælpe med praktiske opgaver, samt om det næste planlagte arrangement for støttegruppen.

Med de hjerteligste hilsener

Bestyrelsen for Center for Levende Teosofi