Videoen kommer snart og indsættes lige her. >>>

 

Foredrag af Jan Ruben, optaget torsdag den 18/1-2018 kl. 19.00.

Det moderne menneske kan ikke sammenlignes med "det gamle menneske". Jorden har brug for et paradigmeskift i bevidsthed og samtidig vil fremtidens menneske få helt nye funktioner set fra en spirituel vinkel. En uddannelse i Hvid Magi og i sjælens arbejde. Vi kan ikke stå alene. Hvordan skal de uddannes? Hvem skal uddanne dem? Hvad skal de uddannes i og til?

Dette foredrag vil tage udgangspunkt i Ananda Tara Shans forståelse og arbejde med den nye tids verdenstjenere.