Videoen kommer snart og indsættes lige her. >>>

 

Foredrag af Carsten Hald, optaget torsdag den 23/11-2017 kl. 19.00.

Det moderne menneske kan ikke sammenlignes med "det gamle menneske". Jorden har brug for et paradigmeskift i bevidsthed og samtidig vil fremtidens menneske få helt nye funktioner set fra en spirituel vinkel. En uddannelse i Hvid Magi og i sjælens arbejde. Vi kan ikke stå alene. Hvordan skal de uddannes? Hvem skal uddanne dem? Hvad skal de uddannes i og til?