Center for Levende Teosofi arbejder som en nonprofit humanitær organisation, der drives ved frivilligt arbejde og fortrinsvis finansieres af donationer.

Donationer åbner mulighed for at tilbyde aktiviteter for verdensfred gennem healing, meditation, undervisning og tjenestearbejde. Donationer modtages med glæde og taknemlighed og kan kan gives på følgende måder:

  • Lægge et beløb i donationsbeholder i centret
  • Rekvirere girokort til indbetaling, indbetalingskort betalingsid: +01< +16841722<
  • Overføre et beløb til centrets konto i Danske Bank, regnr: 1551, kontonr: 0016841722 (Ved overførsel fra udlandet bruges BIC: DABADKKK eller IBAN konto DK6430000016841722)

Det er også muligt at indgå som fast støttemedlem, læs mere om mulighederne her.