Denne dag er Rette Menneskelige Forbindelsers Dag. Alle opfordres til på denne dag at meditere og reflektere over ”The Principle of Joy of Work - Learn to serve selflessly with pure motive and with joy.”

Denne aktivitet foregår hjemme hos dig selv.

Onsdag den 6/5.