Åndelig udvikling og uddannelse.

De der arbejder og studerer inden for Heart Flow Worldwide bliver i deres inderste elever i verdenstjeneste. Sammen søger vi at demonstrere et praktisk teosofisk liv. Heart Flow Worldwide underviser i Maitreya Teosofi, praktisk Teosofi givet fra Maitreyas Hjerte, som leder ind på Hjertets Vej. I Heart Flow Worldwide er vi studerende på Hjertets Vej.

Ved at give tid som frivillig til arbejde i Heart Flow Worldwide næres kærlighedens og den gode viljes flamme i det indre som i det ydre. De der vil give tid regelmæssigt ugentligt eller månedligt til Heart Flow Worldwide betegnes "Hjælpere" og denne hjælp værdsættes højt.

De der har lyst til at fokusere på studier og anvendelsen af Teosofiens principper på dagliglivet kan tilslutte sig Håbets Gruppe, der er en gruppe under Heart Flow Worldwide, der giver mulighed for vejledte studier af Teosofien og Maitreya Teosofien.

Har man ønske om i højere grad at bidrage til healingsarbejdet ved tjenester, der afholdes i Heart Flow Worldwide, kan man blive Heart Flow Tjener.

Er du interesseret i at deltage i Heart Flow Uddannelsen kan du sende en e-mail besked til Center for Levende Teosofi. Når 12 personer der er interesseret opretter vi et hold.

Heart Flow kurserne henvender sig til dem, der ønsker at heale, tjene deres medmennesker eller udvikle sig som menneske. Deltagerne vil gennemløbe en indre renselses- og udviklingsproces, der giver større selverkendelse og indsigt i, at det er nødvendigt at arbejde på at tilgive og elske sig selv, så man kan møde sine medmennesker med forståelse, kærlighed og accept.

Samtidig vil man gennem uddannelsen få viden og træning, der muliggør, at man kan arbejde som healer eller tjenesteleder, hvis man ønsker det.

Heart Flow Uddannelse består af følgende dele:

I Meditation og Mantras

II Heart Flow Filosofi

III Heart Flow Healer

IV Healer for Jorden

V Heart Flow Tjenesteleder


Nedenfor vises en oversigt over Heart Flow uddannelsen, der samlet strækker sig over 1½ år.

Introduktionsaften til Heart Flow uddannelsen arrangeres efter behov. Denne aften giver en forsmag på, hvilke muligheder der ligger i Heart Flow uddannelsen. Der vil være tilmelding til denne aften.

 

hf-uddannelse_clip_image002.jpg

Heart Flow kursus I – Meditation og Mantras

Kurset giver den grundlæggende forståelse for auraens og chakraernes opbygning, herunder hjertecenterets betydning, og for arbejdet med meditation, mantras og decrees.

Der undervises i ”Flammemeditationen”, fra det teosofiske meditationssystem Shan, - en meditation, der renser og harmoniserer auraen og energicentrene, og bygger bro til sjælen. Derigennem forberedes den enkelte til senere at kunne arbejde med healingsenergi.

Kurset giver den første forståelse af Universets kærlighedsenergi som Heart Flow, og hvorledes vi kan blive aktive formidlere af denne energi til vores medmennesker og verden omkring os.

To dage lørdag/søndag - ikke fastlagt, kl. 10-17, pris 600,- kroner.

 

Heart Flow kursus II – Heart Flow Filosofi

Kurset går dybere i forståelsen af, hvad Heart Flow er og introducerer kærligheds- og visdomsmestrene, der er vores ældre åndelige brødre og søstre. Deltagerne lærer om Herren Maitreya og Lady Yasodhara og deres betydning for Jorden og menneskehedens udvikling.

Der bliver energiøvelser, hvor der undervises og trænes i at arbejde med lys, kærlighed og tilgivelse, og der undervises i emnerne karma og reinkarnation.
To dage lørdag/søndag - ikke fastlagt, kl. 10-17, pris 600,- kroner.

 

Heart Flow kursus III – Heart Flow Healer

Kurset giver en indføring i de 3 versioner af Heart Flow Healingsteknikken, med en teoretisk viden om healing og healingsetik. Deltagerne træner healing indbyrdes på undervisningsdagene, men opfordres også til at mødes og træne teknikken mellem de tre lørdage.

Vi udbygger viden om auraen og chakraerne, og om hvordan vi kan benytte denne viden i healingsarbejdet. Vi vil også berøre emnerne intuition, clairvoyance og samarbejdet med healingsengle og de indre hjælpere.

Tre enkelte dage lørdag/søndag - ikke fastlagt, kl. 10-17.30, pris 900,- kroner.

 

Uddannelsen fortsætter

Efter gennemførelse af de tre første Heart Flow kurser har du mulighed for at fortsætte uddannelsen i Heart Flow. Der undervises og trænes i at kunne samarbejde under tjenester, og i at kunne forberede og lede en Healingstjeneste. Formålet med tjenester er at heale jorden ved at sende den lys, fred og kærlighed.

Du har også mulighed for at fortsætte med en flereårig healingsuddannelse på Den Teosofiske Healerskole, hvor du får en mere dybtgående træning og et større indblik i det teosofiske verdensbillede. Den Teosofiske Healerskole har en afdeling i København, der på nuværende tidspunkt er hvilende og en afdeling i Varde, der er aktiv.

 

Heart Flow kursus IV – Healer for Jorden

På dette kursus vil vi arbejde med emnerne: At tjene, hvordan samarbejder healere for Jorden, De Syv Stråler, De Syv Strålers Mestre, engle, musik, ceremonielle bevægelser under tjenestearbejde og energikanalisering.

Deltagerne opfordres til udover kurset at deltage i de tjenester, der afholdes i Heart Flow Healingscenteret.

To dage lørdag/søndag - ikke fastlagt, kl. 9.30-17.30, pris 600,- kroner.

 

Heart Flow kursus V – Heart Flow Tjenesteleder

Her fortsætter vi forståelsen for tjenestearbejdet, og hver enkelt deltager trænes i, hvordan man guider meditationer, leder invokationer og bønner, finder den rette musik og leder en Heart Flow Healingstjeneste. Vi ser på hvordan vi forbereder et rum til en tjeneste og herunder hvordan vi opbygger et alter.

De der gennemfører kurset, vil derefter selv kunne arbejde med Heart Flow Healingstjenesten.

To dage lørdag/søndag - ikke fastlagt, kl. 10-17, plus 6 torsdagsaftener kl. 19-22 endnu ikke fastlagt, pris 900,- kroner.

 

Praktisk

Undervisere på Heart Flow uddannelsen: Inger Marie Møller og Martin Binderup, der begge har arbejdet med healing og tjenestearbejde de sidste 30 år.

Tilmelding løbende til Inger Møller på telefon 47 98 27 11 eller på e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Betaling sker ved kursusstart. Hold dannes ved ca. 12 tilmeldte. Har du tidligere deltaget i kurser på Heart Flow uddannelsen, kan du deltage i disse igen til halv pris.

© Copyright 2017, Heart Flow Worldwide. Navnene Heart Flow og Heart Flow Worldwide bruges med tilladelse fra organisationen Heart Flow Worldwide, Melbourne, Australien.