v/ Marie Mogensen og Lis Majlund.

Bogen ”Tjeneste for menneskeheden” består af en række citater og anvisninger, som bygger bro ind i den nye tidsalder. Bogen er en opfordring, men også en udfordring for det enkelte menneske, til at styrke kontakten til sin sjæl, til at virke for rette menneskelige relationer og derigennem tjene helheden. Citater: ”Sand tjeneste er den spontane udstrømning fra et kærligt hjerte og en intelligent tankegang ....
Lev i dag som din sjæl dikterer og fremtiden vil af sig selv føre til frugtbar tjeneste… God vilje er menneskets første forsøg på at udtrykke Guds kærlighed. Dens virkning på jorden vil være fred …. I den epoke som ligger foran os – må vi drage omsorg for en etablering af rette menneskelige relationer.”
Studiekredsen er åben for alle. Har du lyst til at deltage, men mangler bogen, har vi enkelte eksemplarer til udlån.

Torsdag d. 9/1, 27/2, 26/3, 16/4, 14/5 og 25/6 kl. 19.00. Entré: 20 kr.