Center for Levende Teosofi arbejder som en nonprofit humanitær organisation, der drives ved frivilligt arbejde og fortrinsvis finansieres af donationer.

Donationer åbner mulighed for at tilbyde aktiviteter for verdensfred gennem healing, meditation, undervisning og tjenestearbejde. Enhver donation er en gave, der modtages med stor glæde og taknemmelighed.

Alle donationer går til dækning af udgifter til etablering og drift af et nyt Heart Flow Healingscenter, der kan danne de fysiske rammer for spirituelle aktiviteter.

Billede af det tidligere Heart Flow Healingscenter København 

Vi ønsker at etablere et nyt Heart Flow Healingscenter til meditation, healing og verdenstjeneste, derfor søger vi efter et nyt sted.

Donationer modtages med glæde og taknemlighed og kan gives til Center for Levende Teosofi på følgende måder, ved at:

  • Lægge et beløb i donationsbeholderen
  • Overføre et beløb som indbetalingskort betalingsid: +01< +16841722<
  • Overføre et beløb til konto i Danske Bank, regnr: 1551, kontonr: 0016841722 (Ved overførsel fra udlandet bruges BIC: DABADKKK eller IBAN konto DK6430000016841722)
  • Overføre via MobilePay til vores MobilePay Box med nummer 2127SQ eller med link https://mobilepay.dk/box?YrM2-cwdPhR60y8pKKJX2Jomg eller med QR-kode som er vist nedenfor.

Skriv gerne ”Donation” som besked ved overførsel.