TTF Logo 5 cm big transperant fase 4

Center for Levende Teosofi er et fokus for meditation, healing og verdenstjeneste.

Center for Levende Teosofi er et spirituelt fokus, med særlig vægt på verdenstjeneste og udvikling af sjælens potentiale. Centrets aktiviteter er alle baseret på arbejdet for verdensfred og spænder over healing, meditation, foredrag, undervisning i teosofi og verdenstjeneste.

Gennem dynamisk meditation bliver mennesket bedre i stand til at kontrollere personligheden, udfolde de højere talenter og opleve enhed i livet. Og det kan afdække aspekter af den indre sande natur, det Højere Selv eller bevidsthed, som det kan bruge til gavn i eget liv og andres liv.

Healing kan afbalancere de finere legemer og energier, og gennem sand healing sker der en overførsel af Helligånden og højere åndelige energier. Healing er en af de bedste måder at perfektionere sjæl og personlighed. Sand healing styrker ligesom meditation forbindelsen til sjælen og det Højere Selv.

Verdenstjeneste er et åndeligt esoterisk arbejde, som har til formål at heale Jorden og menneskeheden, og enhver tjeneste bygger på principperne fra den Ædle Ottefoldige Vej og Rette Menneskelige Forbindelser. En tjeneste er uselvisk arbejde, at vise viljen til det gode, at udfolde livets indre formål, at blive en lysbærer og at oplyse Jorden og menneskeheden. Dette arbejde er en del af den nye tidsalders ceremonielle praksis for verdenstjenere.

Mange mennesker mærker i deres indre et stærkt ønske om personlig forandring og vækst. Når de bruger den gode vilje, fællesskabets vibrerende hjerte og den ”uselviske hensigt”, så vågner den slumrende sjæl, og mennesket begynder at forstå Hjertets Vej.

Center for Levende Teosofi er en loge, der opererer under charter fra The Theosophical Fellowship ACN 057 459 604 Daylesford, Victoria, Australien.