olives 357851 640Her finder du en række videooptagelser om spirituelle emner.

Optagelserne kan også findes på YouTube på kanalen "Center for Levende Teosofi".

Denne side udbygges løbende med både gamle og nye optagelser.

Vi håber du finder optagelserne både inspirerende og lærerige og ønsker dig en rigtig god fornøjelse med dem.

Foredrag af Jan Ruben, optaget torsdag den 18/1-2018 kl. 19.00.

Det moderne menneske kan ikke sammenlignes med "det gamle menneske". Jorden har brug for et paradigmeskift i bevidsthed og samtidig vil fremtidens menneske få helt nye funktioner set fra en spirituel vinkel. En uddannelse i Hvid Magi og i sjælens arbejde. Vi kan ikke stå alene. Hvordan skal de uddannes? Hvem skal uddanne dem? Hvad skal de uddannes i og til?

Dette foredrag vil tage udgangspunkt i Ananda Tara Shans forståelse og arbejde med den nye tids verdenstjenere.

Foredrag af Carsten Hald, optaget torsdag den 23/11-2017 kl. 19.00.

Det moderne menneske kan ikke sammenlignes med "det gamle menneske". Jorden har brug for et paradigmeskift i bevidsthed og samtidig vil fremtidens menneske få helt nye funktioner set fra en spirituel vinkel. En uddannelse i Hvid Magi og i sjælens arbejde. Vi kan ikke stå alene. Hvordan skal de uddannes? Hvem skal uddanne dem? Hvad skal de uddannes i og til?

Foredrag af Jan Ruben, optaget torsdag den 2/3-2017 kl. 19.00.

Ananda Tara Shan var hverken politiker eller videnskabsmand, hun var en spirituel lærd, en vejviser, en åndelig indviet, en hvid magiker. Hendes livsforståelse og aktiviteter peger som ingen anden på vandmandens tidsalders udfordringer og forandringer.

I dette foredrag er der specielt fokus på tjenestearbejde, en ny udviklingsvej for mennesket og Ananda Tara Shan's forhold til Herren Maitreya.

Foredrag af Carsten Hald og Jan Ruben, optaget torsdag den 2/2-2017 kl. 19.00.

Hvad er den nye tids bevidsthed, og hvordan er den forbundet med noget så ældgammelt som meditation? Hvor adskiller meditation sig fra alle andre metoder, og på hvilken måde kan den være med til at bære menneskeheden ind i den nye tidsalder og forme den generelle bevidsthed? Denne meditationsform kendes som mystikervejen og går forbavsende godt i tråd med 6. stråle og Fiskenes tidsalder.

Disse foredrag (del 1 og del 2) definerer meditation, og gennem denne definition ses fremtidens muligheder tegne sig, i form af energi, der for alvor vil følge tanke.

Foredrag af Jan Ruben, Jacob Ruben og Carsten Hald, optaget torsdag den 2/6-2016 kl. 19.00.

Betyder det overhovedet noget for det moderne menneske, at vi forstår hvad bevidsthed og sjæl er, på et dybere plan? En rejse gennem sjælens og bevidsthedens rige, set ud fra en teosofisk vinkel.

<Video kommer snart>

Foredrag med Jan Ruben og Carsten Hald, optaget torsdag d. 20/3-2014 kl. 19.00.

Det andet af to foredrag.

Den Nye Tids healingsprincipper vil være markant præget af det nye menneskes virkelighed, som vil blive påvirket af Vandbærerens impuls. Healerne vil kunne forbinde patienterne og deres omgivelser med en helt anden virkelighed gennem en række nye teknikker og gennem en personlig esoterisk forståelse, som vi langsomt begynder at se konturerne af.

Healere med en klar sjælsforbindelse, og som samtidig er hvide magikere, vil hjælpe menneskeheden mod nye erkendelser. Vi vil igen, ligesom på Atlantis, se healere, som arbejder i healingstempler, hvor hjertets kvaliteter kan formidles.

Healingsenergiøvelser vil indgå i dette foredrag.

Foredrag med Jan Ruben og Carsten Hald, optaget torsdag d. 13/2-2014 kl. 19.00.

Det første af to foredrag

Den Nye Tids healingsprincipper vil være markant præget af det nye menneskes virkelighed, som vil blive påvirket af Vandbærerens impuls. Healerne vil kunne forbinde patienterne og deres omgivelser med en helt anden virkelighed gennem en række nye teknikker og gennem en personlig esoterisk forståelse, som vi langsomt begynder at se konturerne af.

Healere med en klar sjælsforbindelse, og som samtidig er hvide magikere, vil hjælpe menneskeheden mod nye erkendelser. Vi vil igen, ligesom på Atlantis, se healere, som arbejder i healingstempler, hvor hjertets kvaliteter kan formidles.

Healingsenergiøvelser vil indgå i dette foredrag.

Foredrag med Jan Ruben og Carsten Hald, optaget torsdag d. 14/11-2013 kl. 19.00.

Dette er det andet af to foredrag om Indvielse, Bevidsthedsgørelse og Anthakaranaen, med fokus på de individuelle forandringer, der giver dig en større forståelse for, hvad du er på vej hen imod, og hvad du skal arbejde med i dig selv.
- Din psykologiske profil ændres.
- Din tanke og følelses virksomhed forandres.
- Din måde at handle, at reflektere og at se på andre mennesker på forandres permanent.

Foredrag med Jan Ruben og Carsten Hald, optaget torsdag d. 10/10-2013 kl. 19.00.

Det første af to foredrag om Indvielse, Bevidsthedsgørelse og Anthakaranaen, med fokus på de individuelle forandringer, der giver dig en større forståelse for, hvad du er på vej hen imod, og hvad du skal arbejde med i dig selv.
- Din psykologiske profil ændres.
- Din tanke og følelses virksomhed forandres.
- Din måde at handle, at reflektere og at se på andre mennesker på forandres permanent.

Foredrag med Jan Ruben og Carsten Hald. optaget den 28/2-2013.

Foredraget tager udgangspunkt i en bog af Alice Bailey med selv samme titel.

Det reflekterende, spirituelle og søgende menneske har brug for at få revurderet egne værdinormer, motiver og idealer. Foredraget vil fokusere på forskellen mellem sandhed og sandheder, mellem viden og visdom, mellem virkelighed og illusion.

Vi vil med al magt forsøge at trække i det slør, som sløver vore sanser, og som får den seende til at tro, at det han ser, oplever og iagttager er den eneste sandhed. Foredraget er et opgør med os selv som iagttager og deltager i livets runddans.

Foredrag af Jan Ruben og Carsten Hald, optaget torsdag d. 11/10-2012 kl. 19.00.

Bevidst at bygge regnbuebroen (antahkaranaen) er en af de kommende generationers fornemmeste opgaver. Det er en indre proces, hvor personligheden forbindes med sjæl og ånd. En videnskabelig energiproces, bygget over seks faser, udviklet på et skabende fundament (feminine og maskuline energier, der skaber en magnetisk kraft).