Asala Festival 2019Den store Mester, Herren Maitreya samles på denne dag i sit retreat i Himalaya bjergene sammen med Hierarkiets mestre for at fremlægge endnu engang Buddhas sidste tale til menneskeheden for 2500 år siden. Talen drejer sig om de fire store sandheder om lidelsens natur og den ottefoldige vej, som viser den åndeligt søgende ud af lidelsens afmægtige greb. Buddha forklarer, at vi skal forholde os til og forstå årsagen til lidelsen, og Buddha belyser betydningen af ret tale, rette tanker, ret måde at leve på, rette handlinger og ret erindring eller hukommelse.

pexels photo 66955Ananda Tara Shan beskrev og definerede denne vej, som en ny og alternativ udviklingsvej sammenlignet med en del af den klassiske indvielsesvej, som den er forstået ud fra den klassiske teosofiske litteratur.

Behovet for en ny vej, som kan påvirke menneskehedens spirituelle udvikling og dermed vores fælles biologiske evolution er mere påkrævet end vi tror. Der er mange der skriger efter nødvendigheden af et paradigmeskifte i menneskehedens forståelse af, hvordan vi skal behandle Moder Jord.

dove 41260 640

Mange har i over 30 år været med til en eller flere tjenester i Center for Levende Teosofi.

Tjenesterne er skabt af Teosofisk Fellowships grundlægger Ananda Tara Shan, som er blevet inspireret til at skrive disse tjenester gennem hendes nære samarbejde med Hierarkiets Mestre. Tjenesterne bygger over forskellige temaer og indhold, som er rituelle i deres opbygning. Tjenester som ønsker at heale Jorden og menneskeheden ved at bruge loven om invokation og evokation. Tjenester som bygger over bestemte ordformularer, og som får liv gennem gruppens fælles indsats som energikanal.

buddha buddhism statue religion 461771Menneskets æteriske legeme er en integreret del af jordklodens æteriske legeme og responsiv overfor de mange cirkulerende energier, som frit distribueres gennem dette medium.

Æterlegemet er hovedsageligt dannet af den eller de herskende energier, som mennesket, gruppen, nationen eller verden reagerer på i enhver given tidsperiode eller verdensepoke.

Der er intet i det manifesterede univers- solar,planetarisk eller de forskellige naturriger- som ikke har en energiform, subtil og uhåndgribelig og dog substantiel, som kontrollerer, bestemmer og konditionerer den ydre fysiske krop. Og det er det æteriske legeme.

beach 2090197 640En af de læresætninger, som Buddha er mest kendt for, indgår i den ædle otte foldige vej. Sætningen hedder på engelsk right memory eller right remembrance, jeg har oversat sætningen til ret hukommelse.

I bogen the Masters and the Path fortæller C.W. Leadbeater denne historie: Et menneske talte dårligt om Buddha. Buddha vendte sig mod sin discipel og sagde: Jeg har i et tidligere liv fornærmet dette menneske, og derfor taler han dårligt om mig nu, jeg har ingen ret til at være fornærmet. C.W. Leadbeater skriver videre: et vis menneske vil kun huske, det gode der er sket for ham, og han vil lade det onde dø hen. Buddha rummede vreden, og samtidig erkendte han, hvorfra vreden startede nemlig fra ham selv.

begging 1922612 640The Hierarchy works with Grace, Understanding, Mercy and Compassion.

Hierarkiet arbejder med nåde, forståelse, barmhjertighed og medfølelse.

Det lille hæfte indeholder en række sætninger, som umiddelbart giver ophav til en række nærmere refleksioner. Ananda Tara Shan siger: ”Jeg har ikke tilladelse til som åndelig lærer at blande mig i det nuværende eller i fremtiden, når du beder mig om råd. Jeg tager den gode karma væk fra dig, og når du ikke følger mit råd, så skabes der dårlig karma.”

arrow 945270 640Den menneskelige historie indeholder en kæde af vidnesbyrd om menneskets forandring.

De sociale og teknologiske forandringer har givet os en hel anden verden at leve i, selvom ikke hele denne planets befolkning endnu er blevet en del af dem.

Vi lever stadigvæk i en tid, hvor mange mennesker ikke oplever at leve i et samfund, med det vi kalder de fundamentale friheder.

Mange af de der lever i ufrihed, i social nød drømmer om en anden tid, hvor forandringer vil give dem en menneskeværdig tilværelse.

green 547400 640Vi er her for at celebrere en begivenhed, som der er fokus på lige præcis i dag.

Vi er en del af den indre impuls, hvor Christi lys fødes i menneskers hjerter.

Lad os et øjeblik nærlæse yoga sutras nr 49 af Pantanjali, den siger på engelsk: "this particular perception is unique and reveals that which the rational mind (using testimony, inference and deduction) cannot reveal."

På dansk : "denne særlige forståelse er enestående og afslører, hvad det rationelle sind ikke kan afsløre trods brug af bevisførelse, logisk ræsonnement og udledelse."

crystal ball 2090496 640Sjælen søger enhed med personligheden ved at bruge Loven om Syntese.

Enheden mellem to modpoler kulminerer, når de to ikke længere ser hinanden som modsætninger, men som to forskellige aspekter af den samme skabelse. Når den ene ser sig selv som det højere, og den anden ser sig som det lavere aspekt eller bare som to forskellige aspekter.

Med andre ord bliver uenighed, forskellighed og modsætninger til forskellige farver på den samme palet.

Modsætninger er udtryk for dualitet, men set i en dybere optik er dualitet kun to forskellige udtryk i enhedens sprog.

japanese cherry trees 324175 640Den 15. september 2007 besøgte jeg Louisiana, det moderne museum for kunst i Humlebæk. I underetagen har arkitekten Cecil Balmond fået lov til at manifestere sit univers. Han har fået ikonstatus, fordi han som inspirationskilde bruger matematik, kvantefysik, fraktaler, algoritmer og billedkunst og dermed er han med til at forny vores fælles arkitektur.

Han søger hele tiden hinsides formen efter den indre orden. Han leder efter en balancetilstand, hvor asymmetriske elementer indgår. Han prøver ligesom de tidlige frimurer at forstå den drivkraft, der ligger bag enhver levende eksistens og dermed enhver væren.

cross 699616 640In Christianity, the whole week of Easter is called Holy Week, and even though we are of different religions, we can all comprehend why the week of Easter is holy when we get an appreciation of what Easter-time stands for.

The Easter Festival, which celebrates the full moon of Aries, a major yearly spiritual festival, in fact celebrates the initiate taking the 4th initiation.

That initiation bestows upon the initiate arhatship, or as it is called in western terminology, the crucifixion.